Jaarvergadering 6 maart 2019

Jaarvergadering 6 maart 2019

De jaarvergadering verliep soepel. Er zaten 31 belangstellenden in de zaal die prachtig versierd was met bloemstukjes en decoraties gemaakt door de oud-bestuursleden Hennie Klooster en Grietje Lubbers en enige bestuursleden.

Het huishoudelijk deel van de avond was snel afgelopen. Helaas is het nodig dat de contributie volgend jaar verhoogd wordt.

Frans Bork en Gonny Thijn hebben na 6 jaar afscheid genomen; overige bestuurswijzigingen: Corine Keijzer wordt de nieuwe voorzitter en Annelies Wijnans gaat het secretariaat overnemen. Het bestuur is nog op zoek naar twee nieuwe bestuursleden.

Aansluitend:

Presentatie over ‘duurzaamheid’ door Jacob van der Veen van GroenTotaal A. de Boer

Dhr. Van der Veen wist zijn presentatie met behulp van dia’s goed te presenteren; hij legde uit hoe duurzaamheid het best in de praktijk kan worden gebracht.

Jacob is bedrijfsleider bij GroenTotaal A. de Boer en zij werken in heel Nederland met ongeveer 100 medewerkers; het bedrijf heeft ‘duurzaamheid’ hoog in het vaandel staan. De leden die in de zaal zaten bleken al veel duurzaamheidsmaatregelen te hebben genomen, zoals aanleg van een composthoop en takkenril,  ophangen van nestkastjes, gebruik van duurzaam hout.

Het was een geslaagde avond en het nieuwe bestuur zal haar best doen om weer leuke dingen te organiseren in het komende seizoen.